jste zde: úvodní » Pozemek pro rodinný dům na dobré adrese, jak si vybrat pozemek


Pozemek pro rodinný dům na dobré adrese, jak si vybrat pozemek

Vlastnosti mikrolokality – zejména množství radonu, kvalita ovzduší, hydrogeologické vlastnosti podloží a orientace parcely – to vše ovlivňuje cenu.

Pro výstavbu rodinného domu je nejvhodnější pozemek o rozloze 550 – 1200m2, přičemž za optimální tvar se považuje obdélník o šířce 20 - 25 metrů a délce 28 – 50 metrů. Zvláště u pozemků, kde jeden z rozměrů klesne pod 15 metrů. Mohou nastat komplikace s umístěním stavby.

Vlastnosti mikrolokality

Hodnotu pozemku určuje i soubor faktorů, které lze shrnout pod termín vlastnosti mikrolokality. Nejvýznamnější jsou charakter terénu, voda a výskyt radonu. Za nejkvalitnější jsou považovány parcely v rovině, nebo v mírném svahu, výhodou je panoramatický okolní terén. Mezi exkluzivní polohy patří náhorní plošiny a lokality položené vysoko proti okolní krajině otevřené k jihu.

Velkým problémem může být i spodní voda. I když je parcela na první pohled suchá, může být prvním varováním přítomnost vodního zdroje, řeky nebo potoka, případně charakter vegetace.

Kvalita bydlení

Významným kritériem pro výběr pozemku jsou ekologická hlediska, protože mají zásadní význam pro kvalitu bydlení. Nejdůležitější je kvalita ovzduší, která je ovlivňována množstvím škodlivých látek. Mezi ně patří zejména oxidy síry, těžké kovy a prachové částice. Rozhodující vliv na kvalitu prostředí mají lesní plochy, které udržují přirozenou cestou vlhkost vzduchu, eliminují hluk a spad škodlivých látek, a proto je jejich blízkost pro kvalitu prostředí rozhodující.

Vedle kvality ovzduší má největší vliv na bydlení hluk způsobený intenzivní automobilovou, železniční nebo leteckou dopravou.

Někdy neušetříte

Manželé Okurkovi ušetřili třetinu ceny, obvyklé pro srovnatelně velký pozemek na kraji Prahy. Parcela je na kopci, kam zatím vede jen nezpevněná cesta, což hlavně v zimě mnohé komplikuje. Pozemek neměl přístupovou cestu, takže ji byli nuceni na vlastní náklady vybudovat. Dům musel být postaven v nejnižší úrovni zahrady pod malou terénní vlnou, která zabraňuje výhledu na západ a odpolednímu i večernímu oslunění domu.

Mají sice levný pozemek, ale různá omezení jejich bydlení vlastně znehodnocují.

Stavění na skále

Téměř každou stavbu provázejí milá i nemilá překvapení. Zkušená stavební firma začala se stavbou rodinného domku manželů Novotných. Ti sice, po zkušenostech svých kamarádů, nějaké zádrhele očekávali, ale netušili, že se objeví vlastně okamžitě. Při geologickém průzkumu se zjistilo, že po celé ploše základů leží jen 10?cm pod terénem kamenné podloží. To nešlo odtěžit jinak než nejtěžším bagrem. Nekopaly se tedy pouze základy v pásech o šířce 60?cm, ale přibylo navíc bednění a ostatní související práce. Tím se výrazně navýšil rozpočet. Zanedlouho se při navážení objemného a těžkého stavebního materiálu objevila další nečekaná překážka. V místě stavby totiž nebyly udusané hliněné cesty, jak bývá zvykem, ale hotové ulice vyskládané ze zámkové dlažby. To manželům připadalo zpočátku jako velká výhoda. Netušili ale, že majitel omezil zatížení těchto komunikací na tři tuny. Naštěstí se dalo k pozemku dostat zezadu po polní cestě, ale ta byla blátivá, jízda zdlouhavá a krkolomná, pro stavební firmu tedy další problém ? a další zvýšení ceny.

Zajímejte se i o územní plán

Jakmile jste si již vytipovali pozemek odpovídající vašim požadavkům, může začít poslední fáze jeho prověřování. Ujistěte se, zda kupovaný pozemek je územním plánem obce určen k výstavbě rodinného bydlení či není-li v lokalitě vyhlášena stavební uzávěra. Ptejte se, zda jeho poloha nezasahuje do některého ochranného pásma. Nejčastěji se jedná o blízkost plynovodu, vysokého napětí elektřiny, hranice lesního porostu nebo železniční tratě. Podcenění těchto faktorů se nevyplácí a poznáte to již při samotném stavebním řízení.

V neposlední řadě by měl právník ověřit, zda kupovaná parcela není zatížena nějakým typem věcného břemene či závazky ve prospěch jiných osob.

7 rad pro štěstí majitele nemovitosti

  1. Zasíťovanou parcelu na hezkém místě ve městě nepořídíte levně.
  2. Levnější pozemky jsou ve svahu, nemají přípojky, leží u rušné silnice? Vždy zvažte, jestli se vám ,sleva? vyplatí.
  3. Pozemek vybírejte raději podle domu, který chcete stavět, ne obráceně. Podstatná je orientace ke světovým stranám.
  4. Atriový domek nebo bungalov vyžaduje větší pozemek, nejlépe čtvercový. Patrový dům nebo domek s obytným podkrovím postavíte i na užší parcele.
  5. Na malých pozemcích mohou být sousední domy od sebe minimálně 7 metrů nebo 3 metry od plotu.
  6. Na katastrálním úřadu si pro kontrolu ověřte majitele pozemku. Vlastníků může být víc, než vám prodávající tvrdí.
  7. Požadujte radonový průzkum a geologickou sondu.

© Všechna práva vyhrazena EKOSYS - RODINNÉ DOMY s.r.o. - projekty rodinných domů

tvorba webů na míru od ANTstudio.cz