Ekosys rodinné domy Plzeňekosys@ekosys.cz
Ekosys rodinné domy Plzeň377 448 994

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob

Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů jsou pro společnost Ekosys rodinné domy, s.r.o. velmi důležité. Tato zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jak je chráníme.

  1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím našich kontaktních formulářů, emailů nebo telefonátů. Mohou to být například Vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a další informace, které nám poskytnete.

  1. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které byly shromážděny, jako například pro zodpovězení Vaší poptávky, nabídku služeb a další komunikaci s Vámi.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s našimi obchodními partnery nebo podřízenými společnostmi pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytnutí služeb nebo plnění Vašich požadavků.

  1. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přijímáme všechna nezbytná technická a organizační opatření, aby byly Vaše osobní údaje chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití, neoprávněnému zveřejnění či změně. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, ke kterým mají přístup pouze naši pracovníci nebo třetí strany, se kterými máme smluvní vztahy.

  1. Jaké jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Máte právo kdykoli nás požádat o informaci, jaké Vaše osobní údaje u nás máme, a požádat nás o opravu, doplnění, omezení zpracování, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti, neváhejte nás kontaktovat.


Získejte nezávaznou konzultaci zdarma!

Zvažujete stavbu rodinného domu? Získejte nezávaznou poradu od odborníků!

Jak se jmenujete?

Jaké máte telefonní číslo?

Jaký máte e-mail?

Vaše zpráva: